rettiklerimiz:

Mikro Kredi'den Nasıl Yararlanılır.

Yoksul olmak (kadınlar önceliklidir).
Mikro Kredi Alabilmek İçin Başvuru Koşulları
Yoksul olmak (kadınlar önceliklidir)
Gelir getiren bir iş yapabilecek durumda olmak. 
          Bir iş fikri sahibi olmak.
5 kişiden oluşan grup oluşturmak (Aynı mahalleden olmak, üyeler arasında 1. derece akraba olmamak)
Kredi almadan önce 5 gün süreli eğitime katılmış olmak.
 
Yoksulluk kriterleri
Düzenli bir işi olmamak,
Sosyal bir güvencesi olmamak,
Yıllık geliri 2000 YTL nin altında olmak,
Adına kayıtlı 5 dönümden fazla gayrı menkulü ve kendisine ait bir işyeri olmamak.
 
Başvuru şekli
Aynı mahallede oturanlardan 5 kişinin biraraya gelmesi ve yapacakları işi belirlemelerinden sonra İÇEV'in 238 17 28 veya 3417808 nolu telefonlerını arayarak "mikro kredi" almak üzere hazır olduklarını, bir görevlinin kendileriyle görüşmek üzere mahalleye gelmesini talep ederler. İÇEV'in mikro kredi görevlisi, verilen adrese gider, görüşme yapar. Hemen ardından bu grupla günde 1 saat süreyle 5 günlük bir eğitim çalışması başlatır. Akabinde bu sayfanın altındaki formu doldururarak kredi başvurusunu yapmış olurlar.
 
Hangi belgeleri hazırlamak gerkir
Köyde ikamet edenler, muhtardan fakirlik ilmuhaberi alır, şehirde ikamet edenlerin nüfus cüzdan sureti alınarak yoksul olup olmadıkları İÇEV tarafından araştırılır.

         Mikro kredi verilecek kişilerin seçimi
Dar gelirli olup da kendi işini kurmak isteyen herkese mikro kredi verilir. Mikro kredi verilmesi önceliği kadınlarındır. Mikro kredi aynı mahallede oturan beş kişinin bir araya gelerek oluşturacakları gurup üyelerinin her birine ayrı ayrı verilir. Grup üyelerinin mikro kredi alabilmeleri için birinin diğerine kefil olmaları esastır. Grup üyeleri, kendi güvendikleri, benzer yapıda gördükleri ve benzer geçmişe sahip, ayni mahallede ikamet eden kadınlardan kurulur. Akraba olmamaları, birbirine güven duymaları gerekir.
Grup oluşturmayan kişilere (grup içerisinde yer almayan kişilere),
Başvuruyu müteakip yeri ve tarihi bildirilen 5 iş günü süreli başlangıç eğitimine katılmayanlara, mikro kredi verilmez.
Mikro kredi için başvurup grup oluşturan, 1 haftalık eğitime de katılan ancak eğitim süresince yapılan gözlem ve incelemelerde kredinin geri dönüşü için güven telkin etmeyenlere,
Devletin aleyhine suç işlemiş olanlara,
Daha önce aldığı krediyi ödemeyenlere veya geri ödemelerini düzenli yapmayanlara mikro kredi verilmez.
 
Mikro Kredi'den Nasıl Yararlanılır.Mikro kredilerin verilişi ve geri ödemeler
Mikro krediler bir yıl için verilir (52 hafta). Ödemeler 50 hafta yapılır. Bir kişiye verilecek kredi miktarı, başvuru sahibinin kuracağı iş esas alınarak 500 veya 1000 YTL.’dir. 
Birinci yıl kredi kullanıp ikinci yıl yeniden kredi talep edeceklerin yeni kredi miktarı, 1000 veya 1.500 YTL.’dir. Ancak, bu artışlar düzenli geri ödeme ve merkez müdürünün vereceği olumlu rapora göre gerçekleşir.
Temel krediyi aldıktan sonra, ticari potansiyel gösteren ve başarılı olma yolunda önemli adımlar atıp bunu kanıtlayan girişimcilere “girişimci kredisi” de verebilir. Bu uygulamada verilecek kredi miktarı Valinin takdirindedir. 
Kredi almış olan bir kişi 26. haftadan sonra yeniden kredi başvurusu yapılabilir. Bu durumda, önceden almış olduğu kredinin geride kalan miktarı tahsil edilir.
Mikro kredi başvurusunu müteakip en fazla 2 hafta içinde verilir. Mikro kredi alan kişinin, krediyi aldığı hafta içinde mutlaka yapması düşünülen gelir getirici faaliyet için kullanılması gerekir. 
Alınan kredilerin geri ödemeleri haftalık yapılır;
500 YTL. kredi alan bir kişi haftada 10 YTL.,
1000 YTL. almış olan bir kişi 20 YTL,
Haftalık geri ödemelerin tahsili için mikro kredi görevlileri mahalleye giderek grup toplantılarında elden tahsilat yaparlar.
Haftalık ödemesini bir ay boyunca yapmayanların yerine grup arkadaşlarının ödeme yapası esastır. 

EK 1
 
MİKRO KREDİ BAŞVURU FORMU
 
 
            Aşağıda isimleri ve adresleri belirtilen biz grup üyeleri “mikro kredi”den yararlanmak istiyoruz.
            Kredi alabilme, kullanım ve geri ödemelerle ilgili temel eğitimi almış ve bilgi sahibi olmuş bulunmaktayız.
            Kredi geri ödemelerinde,biz grup üyeleri olarak birbirimize kefiliz. Birimizin ödemediği haftalık taksiti veya toplam krediyi birlikte karşılayacağımızı taahhüt ederiz.
 
 
Adı Soyadı
 
Kuracağı iş türü
İkametgâhı
Telefonu
İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Haziran 2007, Pazar
Bu ierikle ilgili henz herhangi bir yorum yaplmamtr. Bu ierikle ilgili Yorumunuzu eklemek iin buray tklaynz.

Duyurular 10

Ana Sayfam Yap | Web Tasarmcya E-Posta | E-Posta