rettiklerimiz:

İÇEV'in, Dünya Dünya Bankası'na sunduğu bir projesi daha kabul edildi

Mersin’deki gençler arasında gönüllülük ve nasıl gönüllü olunacağı konularında farkındalığın arttırılması projesi uygulamaya geçti

  

İÇEV'in, Dünya Dünya Bankası'na sunduğu bir projesi daha kabul edildiİçev'in hazırlayıp Dünya bankasına sunduğu "Mersin’deki gençler arasında gönüllülük ve nasıl gönüllü olunacağı konularında farkındalığın arttırılması "Gönüllü Katılım Projesi -GÖK-" (Awareness Raising among Youth in Mersin on Voluntarism and how to be a volunteer) projesi ile Mersin’de yaşayan ve gönüllü hizmetler yapmak isteyen “gönüllüleri” bir STK ve bir Kamu Kurumu çatısı altında bir araya getirip, yerel ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler üretmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. GÖK Projesi ile gönüller tarafından hazırlanacak projelerle oluşacak “proje havuzundan” seçilecek projelerin sivil katılımcılar tarafından uygulanması sağlanacaktır.

Sivil Toplum Fon Programı (CSF) bu yıl gençliğin güçlendirilmesi ve gençlerin topluma kazandırılmaları konusunu esas aldığı için, Dünya Bankasının sosyal gelişim programını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Bu programla varılması hedeflenen nokta gençlerin, toplumda faal olarak görev alarak ülkenin kalkınma ve gelişim sürecini hızlandırmak ve etkilemek, bunu yaparken de kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.  

Yarışma duyurusunda, Banka hibe önerilerinin “Gençlerin Yetkinleştirilmesi için Sivil Katılım”  konusu ile ilgili  faaliyetlere yönelik olmasını talep etmiştir.. 

Önerilebilecek faaliyet konuları  arasında aşağıdakiler yer almıştır:

  • gençlik gruplarının kalkınma süreçlerini daha fazla sahiplenmelerine ve böylece bu süreçlerin daha katılımcı ve adil hale getirilmesine yönelik olarak yetkinleştirilmelerinin destek verilmesi.
  • yerel düzeyde gençler ile ilgili diyalogun arttırılması ve gençlerin bilgilendirmesi; 
  • gençlik gruplarının yetkinleştirilmesi gibi konularda kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri hakkında  bilgilendirme.

Ayrıca: 

  • Faaliyetler, bununla sınırlı olmamak üzere, uygun iletişim kampanyalarının geliştirilmesine yönelik çalıştaylar ve seminerler içerebilir.
  • Faaliyetler hibenin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmalıdır. 
  • Program kapsamında önceki yıllarda desteklenmeyen kuruluşlara öncelik verilecektir. 

Amaçların ve finanse edilmesi önerilen faaliyetlerin açıklamasına ek olarak, hibe önerilerinde beklenen  sonuçların, sonuçların nasıl ölçüleceğinin, faaliyetleri yürütmeye yönelik organizasyonel düzenleme ve personel hususlarının da açıklanması, bir bütçeye yer verilmesi ve diğer finansörlerden talep edilen tutarlar da dahil olmak üzere faaliyetin gerçekleştirilmesi için başka finansman kaynaklarından yararlanma planlarının açıklanması istenmiştir (Sivil Toplum Fonu Programı nadiren bir faaliyetin önerilen bütçesinin yarısından fazlasını finanse etmektedir). 

Banka’nın hibe önerileri için yaptığı davette Program kriterlerinin dışındaki girişimlerin/önerilerin (örneğin doğrudan sosyal yardım, ofis ekipmanı) değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.
Sunulan 60 Proje Önerisinin değerlendirilebilmesi amacıyla Değerlendirme Komitesi 30 Nisan 2010 günü toplanmıştır. Komitede Dünya Bankası’ndan, Türkiye Gençlik Hizmetleri Merkezi’nden (GSM), TEPAV ve Dünya Bankası Bilgi Merkezi’nden, UNICEF’ten ve UNDP’den temsilciler yer almıştır.
Hibe önerisi başvurularında sunulacak bilgiler arasında, teşkilat şeması gibi idari belgeler; gelir ve gider beyanları, tescil durumu ve eş finansman kanıtı gibi bilgi ve belgeler yer almıştır. 

Yöntem:

Uygun STK’lar tarafından 60 başvuru sunulmuştur. Değerlendirme Komitesi bu proje projelerinin her birini aşağıdaki kriterlere göre incelemiştir: 

  • Sivil Toplum Kuruluşunun ve Proje Yöneticisinin geçmiş deneyimi 
  • Ayrıntılı Faaliyet Raporu 
  • Yöntem ve Çalışma Planı 
  • Amaçlara ulaşma bakımından Teknik Uygulanabilirlik 

Karar:

Batman Sosyal Kalkınma Derneği (Batman)
Sosyal hizmet hakları, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, mali bağımsızlık, şiddetten korunma ve ülkede gençlerin durumu gibi konularda marjinalleşmiş gençlerin ve bunların ebeveynlerinin eğitilmesi amacıyla odak grubu görüşmelerinin düzenlenmesi.      
Tutar: 5.000$ 

Roman Gençlik Derneği (Ankara)
Türkiye’nin başkentindeki Roman gençlerinin yetkinleştirilmesi
Tutar: 5.000$ 

SS Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği  (Konya)
Genç çiftçilerin girişimci yapılarak iş hayatına dahil edilmesine yönelik  eğitim seminerleri
Tutar: 5.000$ 

Kalkınma ve İnsan Hakları Derneği (Ankara)
Üniversitelerde etik kulüplerinin oluşturulabilmesi amacıyla seçilen gençlik temsilcilerine Etik ve Bütünlük Seminerlerinin verilmesi
Tutar: 5.000$ 

Türkiye Denizciler Sendikası (İstanbul)
Sivil Toplumun Yetkinleştirilmesi ile ilgili konularda Genç İşçilerin Eğitilmesi
Tutar: 5.000$

İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı (Mersin)
Mersin’deki gençler arasında gönüllülük ve nasıl gönüllü olunacağı konularında farkındalığın arttırılması. Tutar: 5.000$

Kula Eğitim ve Gençlik Derneği (Manisa)
Manisa’daki gençlerin Ekoturizm Merkezi-Jeopark ve gençlik istihdam fırsatları konusunda eğitilmesi
Tutar: 5.000$ 

Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi (Kastamonu)
Engelli gençlere yönelik  olarak Liderlik Becerileri ve Engelli Hakları konularında Kapasite Oluşturma Programları
Tutar: 5.000$ 

Hayal Ortakları Derneği (İstanbul)
Görme Engelli Liderler için Bağımsız Hareketlilik Eğitimi
Tutar: 5.000$

Yedek Projeler: 

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Ankara)
Yoksul Semtlerdeki Gençlere yönelik İnsan Hakları ve Daha Fazlası konulu eğitim seminerleri
Tutar: 5.000$ 

Sistem ve Jenerasyon Derneği (Ankara)
Türkiye’deki Genç Mülteciler için Gençlik Kampı
Tutar: 5.000$ 

25 Temmuz 2010, Pazar
Bu ierikle ilgili henz herhangi bir yorum yaplmamtr. Bu ierikle ilgili Yorumunuzu eklemek iin buray tklaynz.

Haberler 20

Ana Sayfam Yap | Web Tasarmcya E-Posta | E-Posta