rettiklerimiz:

Gönüllülük projesi

Mersin’deki gençler arasında gönüllülük ve nasıl gönüllü olunacağı konularında farkındalığın arttırılması "gönüllü katılım projesi -gök-" (awareness raising among youth in mersin on voluntarism and how to be a volunteer) projesi

Gönüllülük Projesi

İçev'in hazırlayıp Dünya bankasına sunduğu "Mersin’deki gençler arasında gönüllülük ve nasıl gönüllü olunacağı konularında farkındalığın arttırılması "Gönüllü Katılım Projesi -GÖK-" (Awareness Raising among Youth in Mersin on Voluntarism and how to be a volunteer) projesi ile Mersin’de yaşayan ve gönüllü hizmetler yapmak isteyen “gönüllüleri” bir STK ve bir Kamu Kurumu çatısı altında bir araya getirip, yerel ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler üretmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. GÖK Projesi ile gönüller tarafından hazırlanacak projelerle oluşacak “proje havuzundan” seçilecek projelerin sivil katılımcılar tarafından uygulanması sağlanacaktır.

Sivil Toplum Fon Programı (CSF) bu yıl gençliğin güçlendirilmesi ve gençlerin topluma kazandırılmaları konusunuesas aldığı için, Dünya Bankasının sosyal gelişim programını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Bu programla varılması hedeflenen nokta gençlerin, toplumda faal olarak görev alarak ülkenin kalkınma ve gelişim sürecini hızlandırmak ve etkilemek, bunu yaparken de kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.

Bu ierikle ilgili henz herhangi bir yorum yaplmamtr. Bu ierikle ilgili Yorumunuzu eklemek iin buray tklaynz.
Ana Sayfam Yap | Web Tasarmcya E-Posta | E-Posta